ద్వారకామాయి ఓ సంగీత నిలయం

27.01.2014 ఓంసాయి నమోనమహ శ్రీసాయి నమోనమహ..
 27.01.2014 ఓంసాయి నమోనమహ శ్రీసాయి నమోనమహ..

ఓం నమో సచ్చిదానంద సాయినాధాయనమహా  అద్భుతమైన బాబా భజన్...
మెరె ఘర్కె ఆయె సాయి నాధ్  సాయిబాబా భజన్...


 సాయిదర్బర్ గురించి వివరములు
సర్వదెవత స్వరుపుదు సాయినాథుడు
శివస్వరూపము లొ సాయినాథుదు-తెలుగు లొ - సాయిబానిస గోపాలరావు రవాడ
రామయణం లొ సాయినాథుదు- తెలుగు లొ - సాయిబానిస గోపాలరావు రవాడ


కార్తీక పౌర్ణమి ప్రత్యేకం: మనసే కోవెల
సాయిబాబా బోలో 
శ్రీహరి స్తోత్రం (తప్పక వినవలసినది)


శ్రీ గనేశ పంచరత్నాలు

సాయీ రాం సాయీ శ్యాం  - సాయి భజన్
శ్రీరామనవమి ప్రత్యేకం రామా, రామా

శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రం
సాధనా సర్గం ఆలపించిన సాయి రాం సాయి శ్యాం

  లతా మంగేష్కర్ సాయీ భజన్ 

 నడిరేయి ఏ జాములో -  వేంకటేశ్వరునిమీద వీనులవిందైన పాట

సాయి రాం సాయి రాం సాయి భగవాన్

 మెరె ఘర్ కె ఆయె సాయినాధ్  

 సాయి దేవా సాయి దేవా - అనురాధా పోడ్వాల్  

సాయి దివ్య రూపం 

దరుచేరనీర శరణువేడగా --  వీనులవిందైన పాట     

శ్రీసాయి నక్షత్రమాలిక 


నాటికీ, నేటికీ, ఏనాటికీ మరపురాని, మరువలేని మధురమైన పాట.

శ్రీ సీతారాముల కల్యాణము చూతము రారండీ

వరమిచ్చు స్వామికి మనసాస్మరామి(మధురమైన బాబా సంగీతం ఆస్వాదిద్దాము) 


ఆనాటి మధుర గీతాలు

పాండవవనవాసం - హిమగిరి సొగసులు (మదిలో మెదిలె మధురగానం) 


                         మహా శివరాత్రి కానుక


లింగాష్టకం             

శంకరాభరణం -1       

శంకరాభరణం -2        

     

No comments:

Post a Comment