Friday, 26 May 2017

ఈనాటి సమాజములో మానవత్వము ఇంకా బ్రతికే ఉంది – 8 & 9

        Image result for images of shirdi sainath
       Image result for images of rose hd

26.05.2017 శుక్రవారమ్
ఓమ్ సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

ఈనాటి సమాజములో మానవత్వము ఇంకా బ్రతికే ఉంది – 8 & 9
శ్రీ సాయిబానిస నిజ జీవితములోని అనుభవాలు)
సంకలనం : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు

8.  అనాధ ప్రేత సంస్కారము
శ్రీసాయి సత్ చరిత్ర 31.అధ్యాయములో మేఘశ్యాముడి గురించివివరాలు చదవండి.  మేఘశ్యాముడు బాబాకు అంకిత భక్తుడుఅతను బాబా సమక్షములో తన 35.సంవత్సరములోమరణించాడు.  షిరిడీలో అతనికి బంధువులు ఎవరూ లేరు.  బాబాసేవలోనే తన జీవితాన్ని సార్ధకం చేసుకొన్నాడు.  ఒంటి కాలుపైనిలబడి బాబాకు హారతి ఇచ్చిన మహానుభావుడు.  అటువంటిమేఘశ్యాముడు మరణించినపుడు బాబా చిన్న పిల్లవానివలేదుఃఖించి అతని శవమువెంబడి స్మశానమువరకు వెళ్ళి అక్కడఅతని పార్ధివ శరీరానికి అంతిమసంస్కారాలు చేయించి,సాయిభక్తులు కూడా అనాధప్రేత సంస్కారం చేయవలసినది అని ఒకమంచి సందేశాన్నిచ్చారు.

ఈమధ్య కాలములో మాబంధువులలో ఒక స్త్రీ కేన్సరు వ్యాధితోబాధపడి మరణించింది.  ఆమె దహన సంస్కారాలు చేయడానికిఆమె సవతిపిల్లలవద్ద కావలసినంత ధనం లేదు.  అక్కడి పరిస్థితినినేను అర్ధము చేసుకొని ఆమె పార్ధివశరీరం దహనానికి కావలసినధనమును సమకూర్చి ఆమె దహన సంస్కారాలుపూర్తిచేయించాము.  ఈసంఘటన తర్వాత నేను అనేకమందిఅంత్యక్రియలకు వెళ్ళాను.  మనము వివాహ వేడుకలకు వెళ్ళిఅక్కడి పెండ్లివారికి బహుమానాలు ఇస్తాము.  మరి మనిషి చనిపోతేఅతని అంతిమ సంస్కారాలకు వెడతాము.  పూలమాలలువేసి చనిపోయిన వ్యక్తికి శ్రధ్ధాంజలి ఘటిస్తాము.   పూలమాలలనుస్మశానములో తీసి బయట పారవేస్తారు.  అదే మనము పూలమాలల బదులు ఒక మంచి చీరగానిపంచెలచాపు గాని శరీరము మీద కప్పిన స్మశానములో వాటిని కాటికాపరి తీసుకొనితన ఇంటిలో వాడుకొంటాడు.  ఈవిధముగ మనముఆచనిపోయినవారి పేరిట వస్త్రదానము చేసినవారం అవుతామునేను ఈపద్ధతిని గత నాలుగు సంవత్సరాలనుండి పాటిస్తున్నాను

శ్రీసాయిభక్తులందరము మేఘశ్యాముని జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకొంటూఈపధ్ధతిని పాటించి శ్రీసాయి చూపిన మార్గములో మనముప్రయాణము చేద్దాము.  సమాజంలో ఇంకా మానవత్వము బ్రతికేఉంది అని నిరూపించుదాము.
జై సాయిరామ్

9.  24.04.2017 నాడు శ్రీసాయి ప్రసాదించిన అనుభవం

శ్రీసాయి సత్ చరిత్ర 40.అధ్యాయమును ఒక్కసారి గుర్తుచేసుకొందాము.  శ్రీసాయి 1917 .సంవత్సరం హోలీ పండగతెల్లవారుజామున హేమాద్రిపంతుకు కలలో చక్కని దుస్తులుధరించిన సన్యాసి రూపములో దర్శనము ఇచ్చిహేమాద్రిపంత్ఇంటికి మధ్యాహ్నము భోజనానికి వస్తానని తెలియచేసారు.  భోజనసమయానికి ముందుగా ఒక పటం రూపంలో శ్రీసాయి వచ్చి తనమాటను నెలబెట్టుకొన్నారు
                   Image result for images of megha shyam sai devotee

ఇటువంటి అనుభవం నాకు 24.04.2017  కలిగింది.  శ్రీసాయితాను జీవించి ఉండగా తన భక్తులను ఏవిధంగా అనుగ్రహించారోఇప్పటికీ అదే రీతిలో అనుగ్రహిస్తున్నారు అని తెలుస్తోంది

అది 24.04.2017 (నాపుట్టిన రోజు) తెల్లవారుజామున బాబామాఆఫీసులోని సీనియర్ మేనేజరు సర్దార్ అలువాలియా రూపంలోదర్శనం ఇచ్చితాను సాయంత్రం నాయింటికి ఇడ్లి దోశ తినడానికివస్తానని మాట ఇచ్చారు
                    Image result for images of idli, dosa

శ్రీ అలువాలియా నాకు మంచి స్నేహితుడు ఆయన రెండుసంవత్సరాల క్రితం కాలము చేసారు.  అటువంటి అలువాలియాగారునాయింటికి నాపుట్టిన రోజు సందర్భముగా ఇడ్లిదోశ తినడానికిఎలాగ వస్తారు అని ఆలోచించసాగాను.  బాబా హేమాద్రిపంతుకుసన్యాసి రూపంలో దర్శనము ఇచ్చితాను పటం రూపంలో హోళీపండగనాడు భోజనానికి వచ్చారేమరి నావిషయములో చనిపోయిననాస్నేహితుడు సర్దార్జీ అలువాలియా రూపంలో రాకపోయినా వేరేయింక ఎవరి రూపంలోనైన వస్తారు అనే నమ్మకంతో ఎదురుచూడసాగాను.  నేను నాపుట్టినరోజుకు ఎవరినీ ఆహ్వానించలేదుఎవరైన వస్తే తినడానికి వీలుగా సమోసాలురస్ మలయ్పుల్లారెడ్డినేతిమిఠాయిమరియు కూల్ డ్రింక్ తెప్పించి ఉంచాను.
                            Image result for images of samosa, rasmalai and mithai
                Image result for images of shirdisaibaba eating

సాయంత్రం ఆరు గంటలు కావచ్చింది.  నాకుమార్తె టాక్సీలోబంజారహిల్స్ లోనున్న తన ఇంటినుండి బయలుదేరి దారిలో ఒకపూలగుత్తిని కొంది.  ఆసమయంలో ఆటాక్సీ డ్రైవరు ఈపూలగుత్తిఎవరికోసం మేడమ్ అని అడిగినాడట.  నాకుమార్తెయిది నాతండ్రిగారి కోసం ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు అనిచెప్పిందిట.  నాకుమార్తె 7 గంటలకు నాయింటికి చేరింది.  పూలగుత్తిని నాకు ఇచ్చి నా ఆశీర్వచనాలు తీసుకొంది
                    Image result for images of bouquet of flowers for birthday

ఆమె వెనకాలే ఆటాక్సీ డ్రైవరు వచ్చి నాకు జన్మదినశుభాకాంక్షలుతెలియచేసాడు.  నేను ఎవరిని నాపుట్టినరోజుకు పిలవలేదు.  టాక్సీడ్రైవరు వచ్చి నాకు జన్మదినశుభాకాంక్షలుతెలియపర్చసాగాడు.  నేను సంతోషముతో అతనిని కౌగలించుకొనిఅతని పేరు అడిగాను.  తన పేరు ముక్తార్ అని తను హైదరాబాద్పాతబస్తీలోని ముస్లిమ్ సాంప్రదాయానికి చెందిన వ్యక్తినని, ఈరోజుమీఅమ్మాయి మీగురించి పూల బుకే (పూలగుత్తికొంటున్నసమయంలో మీదర్శనం చేసుకోవాలనే కోరిక కలిగిందిఅందుచేతనేమీయింటిలోకి వచ్చి మిమ్మలని అభినందించాను అన్నాడుఒక్కసారిగా, బాబా తెల్లవారుజామున నాయింటికి సర్దార్అలువాలియా రూపంలో వస్తానని మాట ఇచ్చితన మాటనునిలబెట్టుకోవడానికి శ్రీముక్తార్ (టాక్సీడ్రైవర్రూపంలో వచ్చారా అనిభావించిఅతనితో కలసి నాపుట్టినరోజు పండుగను గడిపానుఅతను నాతోపాటుసమోసాలురస్ మలాయ్ తింటూ ఉంటేబాబాతానే స్వయంగా ఇడ్లి దోశ తింటున్న అనుభూతిని నాకుప్రసాదించారు.  బాబా ఒక హిందువుగా కలలో దర్శనము ఇచ్చి ఒకముస్లిమ్ గా నాయింటికి వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించి వెళ్ళారు అనేభావనతో రాత్రి అంతా ఆలోచించాను.  రాత్రి కలలో శ్రీసాయి ముక్తార్రూపంలో దర్శనము యిచ్చి తను తన మాటను నిలబెట్టుకొన్నాననిచెప్పారు.
జై సాయిరామ్
(రేపటినుంచి బాబా శ్రీ భారం ఉమామహేశ్వరరావు గారికి
ప్రసాదించిన శ్రీసాయి తత్త్వ సందేశములు)
(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)
No comments:

Post a Comment